Naslov Mobilna in fiksna telefonija v 3. četrtletju 2010

Mobilna telefonija: 5,5 milijona klicev na dan

Uporabniki mobilne telefonije so v 3. četrtletju 2010 s povprečno 5,5 milijona klicev na dan ustvarili 883 milijonov minut prometa, kar je 4,4% več kot v 3. četrtletju 2009, piše SURS. K temu so prispevali domači pogovori, ki so glede na 3. četrtletje 2009 beležili 4,8% povečanje prometa, medtem ko se je mednarodni promet zmanjšal za 3,5%.

Glede na 2. četrtletje 2010 se je domači promet v 3. četrtletju 2010 zmanjšal (za 6,4%), mednarodni promet pa znatno povečal (za 8,7%). Zbirni rezultat je pozitiven: skupni in domači promet sta bila od januarja do septembra 2010 večja (in to vsak najmanj za 6%), mednarodni promet pa je bil manjši kot v enakem obdobju leta 2009.

Število uporabnikov mobilne telefonije se je med leti 2007 in 2010 v povprečju povečevalo za 3,5% na leto. Število poslovnih uporabnikov je sicer naraščalo hitreje kot število zasebnih uporabnikov. Slednji so konec septembra 2010 predstavljali štiri petine vseh uporabnikov.

 

Fiksna telefonija: obseg prometa se zmanjšuje

Skupni promet fiksne telefonije je v 3. četrtletju 2010 dosegel slabih 305 milijonov minut, kar je 8% manj kot v 3. četrtletju 2009 in 6,2% manj kot v 2. četrtletju 2010. Zmanjšal se je obseg tako domačega kot mednarodnega prometa.

Primerjave zbirnih podatkov o prometu s fiksnih lokacij kažejo, da ta promet od leta 2006 upada. Tudi v obdobju od januarja do septembra 2010 je bil manjši kot v enakem obdobju leta 2009.

Konec septembra 2010 je bilo v uporabi 821.000 priključkov fiksne telefonije, to je 2% manj kot septembra 2009. Med navedenima obdobjema se je zmanjšal obseg klasične fiksne telefonije (za 11,6%), medtem ko se je število priključkov IP telefonije povečalo (za 18,3%). VoIP priključki so v septembru 2010 predstavljali skoraj 40% vseh fiksnih telefonskih priključkov.

Vir: Lipovšek, Vida. Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 3. četrtletje 2010 – končni podatki. Stat.si, 20.12.2010

Vir slike: Lol.ba

Vir SURS
Datum 29.12.2010
Print