Naslov EU zaostaja pri vlaganjih v zmogljivo širokopasovno infrastrukturo

Internet redno uporablja 60% prebivalstva Evropske unije, medtem ko širokopasovni dostop uporablja 56% gospodinjstev in 83% podjetij, kažejo rezultati poročila o digitalni konkurenčnosti EU, ki ga je naročila Evropska komisija.

K družbenim in gospodarskim spremembam v EU je prispeval predvsem razmah širokopasovnega dostopa. Penetracija le-tega je v letu 2010 dosegla 24,8%, kar je 2,3 odstotne točke več kot leta 2009. Velika večina (80%) fiksnih širokopasovnih povezav sicer presega hitrosti 2Mbit/s, vendar delež visoko zmogljivih povezav s hitrostmi nad 10Mbit/s znaša le 18%.

Medtem ko so obstoječe hitrosti primerne za uporabo osnovnih spletnih aplikacij, ne zadoščajo, kadar internet uporablja več članov gospodinjstva in v primeru storitev, kot so TV programi v visoki ločljivosti. Da EU dosegla višje hitrosti širokopasovnih povezav, bi bilo te potrebno nadgraditi, saj obstoječa tehnologija ne omogoča bistveno večje prepustnosti.

Visoko zmogljiva infrastruktura je široko razširjena v državah, kot sta Japonska in Južna Koreja, medtem ko so države EU zelo zadržane pri vlaganjih v zmogljivejšo infrastrukturo, predvsem zaradi visokih stroškov investicij in nerazvitih poslovnih modelov.

EU je z namenom pospešitve razvoja zmogljive telekomunikacijske infrastrukture v okviru digitalne agende opredelila več ciljev, vendar je do uresničitve le-teh še dolga pot. Do leta 2013 naj bi vsi državljani članic imeli osnovni širokopasovni dostop do interneta. Eden od ciljev digitalne agende je tudi do leta 2020 vsem državljanom zagotoviti dostop s hitrostjo vsaj 30 Mbit/s, pri čemer naj vsaj polovica vseh gospodinjstev EU do interneta dostopala s hitrostjo vsaj 100 Mbit/s.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je imela vlogo pri polovici vseh povečanj produktivnosti med leti 1995 in 2004. Ta vpliv se kaže predvsem zaradi povečane učinkovitosti v IKT sektorju in vlaganj in IKT. Dodana vrednost sektorja IKT znaša 600 milijard evrov oz. 4,8% BDP, pri čemer 80% le-te predstavljajo IKT storitve.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 23.11.2010

Vir slike: Psdgraphics.com

Datum 30.12.2010
Print