Naslov EU: Javno posvetovanje o pregledu predpisov mobilnega gostovanja

Evropska komisija želi z javnim posvetovanjem, ki traja do 11. februarja 2011, zbrati mnenja potrošnikov, podjetij, telekomunikacijskih operaterjev in javnih organov o trgu mobilnega gostovanja v EU, piše portal Europa.eu.

Komisija želi ugotoviti, kako trenutno veljavni predpisi EU na področju storitev gostovanja delujejo v praksi, in dobiti povratne informacije o tem, kako doseči cilje digitalne agende enotnega trga za telekomunikacijske storitve, v skladu s katerimi naj bi se razlika med nacionalnimi cenami in cenami gostovanja do leta 2015 približala nič.

Operaterji za gostovanje določajo cene blizu predpisanega maksimuma

Operaterji v splošnem za gostovanje določajo cene, ki so blizu predpisanih najvišjih cen, in za storitve gostovanja ohranjajo neupravičeno visoke marže. Od 1. julija 2010 je najvišja cena gostovanja za klice 0,39 evra na minuto (brez DDV), medtem ko je cena prejetega klica v gostovanju največ 0,15 evra na minuto (brez DDV). Uredba o gostovanju iz leta 2009 velja do 30. junija 2012.

V vmesnem poročilu iz junija 2010 je Komisija ugotovila, da je zakonodaja sicer privedla do nižjih cen gostovanja, da pa trg še ni dovolj močan, da bi potrošnikom nudil najboljšo izbiro in celo nižje cene. Komisija mora zaključiti pregled predpisov EU na področju gostovanja ter do 30. junija 2011 poročati Evropskemu parlamentu in Svetu.

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Europa.eu, 8.12.2010

Vir slike: Rhinocarhire.com

Datum 04.01.2011
Print