Naslov V EU lani dvakrat več gospodinjstev s širokopasovnim dostopom kot leta 2006

V 1. četrtletju 2010 je dostop do interneta imelo 70% gospodinjstev v Evropski uniji, kar je 21 odstotnih točk več kot v enakem obdobju leta 2006, kažejo podatki Eurostata. Raziskava je zajela gospodinjstva, v katerih je bila vsaj ena oseba stara od 16 do 74 let.

Napredovale vse države članice

Delež gospodinjstev z dostopom do interneta se je med leti 2006 in 2010 povečal v vseh državah članicah. V največji meri je na tem področju napredovala Romunija, kjer se je omenjeni delež trikrat povečal. Bolgarija, Češka, Madžarska in Slovaška pa so med leti 2006 in 2010 beležile 2-kratno ali skoraj 2-kratno povečanje deleža gospodinjstev z dostopom do interneta.

Med države z največ gospodinjstvi z dostopom do interneta v letu 2010 spadajo Nizozemska (91%), Luksemburg (90%), Švedska (88%) in Danska (86%). Na dno lestvice se uvrščajo Bolgarija (33%), Romunija (42%) in Grčija (46%). Slovenija se z 68% gospodinjstev z dostopom do interneta uvršča malenkost pod povprečje EU27.

Za gospodinjstva z otroki velja, da med njimi najdemo večji delež tistih, ki imajo dostop do interneta, kot pa med gospodinjstvi brez otrok. Dostop je v letu 2010 na ravni EU27 imelo 84% gospodinjstev z otroki in 65% gospodinjstev brez otrok. Na ravni Slovenije so te razlike še izrazitejše – 92% (gospodinjstva z otroki) proti 59% (gospodinjstva brez otrok).

Lani 61% gospodinjstev s širokopasovnim dostopom

V EU se je delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom glede na leto 2006 podvojil – leta 2010 je znašal 61%, v letu 2006 pa 30%. V letu 2010 je bil največji na Švedskem (83%), Danskem (80%), Finskem (76%) in v Nemčiji (75%).

Slovenija se z 62% uvršča malenkost nad povprečje. Na dno lestvice po deležu gospodinjstev s širokopasovnim dostopom do interneta spadajo Romunija (23%), Bolgarija (26%) in Grčija (41%).

Socialna omrežja uporablja 80% uporabnikov interneta od 16 do 24 let

V 1. četrtletju 2010 je na ravni EU27 elektronsko pošto uporabljalo 90% uporabnikov interneta. Na tem področju praktično ni bilo opaziti razlik med starostnimi skupinami, kar pa ne velja za področje socialnih omrežij.

Slednja uporablja kar 80% uporabnikov interneta od 18 do 24 let. Tovrstna omrežja uporabljata dve petini uporabnikov od 25 do 54 let in manj kot petina uporabnikov v segmentu od 55 do 74 let.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 14.12.2010

Vir slike: Kazete.com.tr

Datum 31.01.2011
Print