Naslov Mobilna in fiksna telefonija v 4. četrtletju 2010

Mobilna telefonija: manj predplačniških uporabnikov

Število klicev, opravljenih iz mobilnega omrežja, se je v 4. četrtletju 2010 glede na 3. četrtletje povečalo za 6%, in sicer na 525 milijonov klicev. Največ klicev iz mobilnih omrežij (70%) so tudi v 4. četrtletju opravili zasebni uporabniki (gospodinjstva).

Promet iz mobilnega omrežja se je povečal za 8,2% glede na 3. četrtletje 2010 in za 2,9% glede na 4. četrtletje 2009. Domači promet je predstavljal 97%, mednarodni pa 3% prometa mobilnega omrežja. Število naročnikov se je v 4. četrtletju 2010 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2009 povečalo za 4%, medtem ko je število predplačnikov upadlo za 5%.

Število poslanih SMS sporočil se je v 4. četrtletju 2010 v primerjavi s prehodnim četrtletjem povečalo za 22% (na 367 milijonov sporočil). Število vseh v letu 2010 poslanih SMS-ov je preseglo milijardo (1.277 milijonov). V primerjavi z letom 2008 se je število poslanih SMS sporočil v zadnjih dveh letih skoraj podvojilo.

Fiksna telefonija: nadaljnja rast priključkov VoIP

Promet fiksne telefonije se je v 4. četrtletju v primerjavi s prejšnjim povečal za 11%; obsegal je 339 milijonov minut. Domači promet se je povečal za 11%, mednarodni pa za 15%. Skupni promet fiksne telefonije je bil v 4. četrtletju 2010 za 2% manjši kot pred enim letom.

Število priključkov internetne tehnologije (VoIP) se je od 4. četrtletja 2009 do 4. četrtletja 2010 povečalo za 18% (328.798 priključkov).

Vir: Zupan, Gregor. Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 4. četrtletje 2010 - končni podatki. Stat.si, 21.3.2011.

Vir slike: Lol.ba

Vir SURS
Datum 25.03.2011
Print