Naslov Mobilna in fiksna telefonija v 1. četrtletju 2011

Mobilna telefonija: 4% več naročnikov kot v 1. četrtletju 2010

V 1. četrtletju 2011 je bilo v Sloveniji več kot 2,1 milijona uporabnikov mobilne telefonije, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta, v raziskavi ugotavlja Statistični urad RS.

V 1. četrtletju letošnjega leta je bilo iz mobilnega omrežja opravljenih dobrih 934 milijonov minut pogovorov. Slabe tri četrtine (72%) skupnega prometa je bilo ustvarjenega s strani zasebnih uporabnikov. Domači promet je predstavljal 97%, mednarodni pa 3% odhodnega prometa mobilne telefonije.

V primerjavi s 1. četrtletjem 2010 se je odhodni promet iz mobilnega omrežja povečal za 2%. Domači promet se je prav tako povečal za 2%, medtem ko se je mednarodni odhodni promet zmanjšal za 3%. Promet v lastnem mobilnem omrežju se je povečal za 3%, v druga mobilna omrežja za 1%, najbolj pa se je povečal promet v fiksna omrežja – za 7%.

V opazovanem obdobju je bilo poslanih več kot 363 milijonov SMS sporočil, za 21% več kot v 1. četrtletju 2010. Uporabniki so poslali tudi 7,5 milijona MMS sporočil, kar je 19% več glede na 1. četrtletje lanskega leta.

Fiksna telefonija: 18% povečanje VoIP priključkov

SURS je v 1. četrtletju 2011 naštel skoraj 818.000 priključkov na fiksnih lokacijah. Od tega je bilo 58% klasičnih telefonskih priključkov (PSTN / ISDN), 42% pa je bilo priključkov VoIP.

Glede na 1. četrtletje 2010 se je število VoIP priključkov povečalo za 18%, število klasičnih priključkov pa se je zmanjšalo za 12%. Med 1. četrtletjem 2010 in 1. četrtletjem 2011 se je skupno število telefonskih priključkov zmanjšalo za 2%.

V opazovanem obdobju je skupni odhodni promet s fiksnih lokacij obsegal skoraj 325 milijonov minut, 6% manj kot v 1. četrtletju 2010. Dobra polovica prometa je bila opravljena v lastnem omrežju (53%), mednarodni odhodni promet je predstavljal 8% delež.

Vir: Gostiša, Nataša. Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 1. četrtletje 2011 – končni podatki. Stat.si, 21.6.2011.

Vir slike: Lol.ba

 

 

Vir SURS
Datum 28.06.2011
ViriSlovenski viri
Print