Naslov EU: od 1. julija nižje cene mobilnega gostovanja

Mobilni operaterji EU so za obdobje od 1. julija 2011 do 30. junija 2012 spet morali znižati maloprodajne cene gostujočih klicev v skladu s predpisi EU, ki so bili uvedeni leta 2007 in spremenjeni leta 2009, piše portal Europa.eu.

Evropska unija tako nadaljuje prizadevanja za dosego ciljev digitalne agende enotnega trga za telekomunikacijske storitve, v skladu s katerimi naj bi se razlika med nacionalnimi cenami in cenami gostovanja do leta 2015 približala nič.

Največ 0,35€/min za odhodne klice in največ 0,11€/min za prejete klice

Potrošniki, ki se odločijo za evropsko tarifo, ki je regulirana na ravni EU, bodo za odhodne klice plačali (brez DDV) največ 35 centov na minuto (prej največ 39 centov) in za prejete klice v tujini v EU največ 11 centov na minuto (prej največ 15 centov).

Veleprodajna cena (brez DDV) prenosa enega megabajta podatkov v smeri k uporabniku ali v smeri od uporabnika bo znašala največ 50 centov (prej največ 80 centov). Sedanja uredba ne določa omejitve maloprodajnih cen za podatkovne storitve.

Potrošniki in poslovni potniki bodo še naprej zaščiteni pred neprijetnimi presenečenji ob izstavitvi računa za prenašanje podatkov prek mobilnih omrežij, saj so mesečni računi za prenos podatkov omejeni na 50 EUR, razen če se potrošnik izrecno ne dogovori drugače.

Temeljni problem: pomanjkanje konkurence

Evropska komisija (EK) je lani v poročilu podala ugotovitev, da so takšna zmanjšanja sicer začasno znižala cene gostovanja v regulativnem obdobju, vendar pa predpisi niso rešili temeljnega problema pomanjkanja konkurence v opazovanem sektorju, ki bi potrošnikom zagotovila še nižje cene od predpisanih.

Po mnenju EK se lahko odprava razlik med nacionalnimi in mednarodnimi tarifami doseže le, če konkurenca potrošnikom omogoči hitro in enostavno izbiro storitev gostovanja, in sicer po cenah, ki so enake ali podobne zadevnim konkurenčnim domačim cenam.

EK bo zato kmalu predstavila predlog za dolgoročno rešitev strukturnih problemov na trgih gostovanja za glasovne storitve, pisna sporočila in prenos podatkov.

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Europa.eu, 30.6.2011.

Vir slike: bloggersbase.com.

 

Datum 11.07.2011
EU viriEU ostalo
ViriEU viri
Print