Naslov Šest od desetih Evropejcev redno uporablja internet

V Evropi internet redno uporablja približno 60% populacije v starosti od 16 do 74 let, 48% prebivalstva pa ga uporablja vsak dan, kažejo rezultati poročila Evropske komisije o digitalni konkurenčnosti za leto 2010.

EU se na tem področju lahko primerja z ZDA, kjer internet vsak dan uporablja 56% prebivalstva, 65% populacije pa ga je uporabilo v zadnjih treh mesecih.

Približno tretjina populacije še vedno ne uporablja interneta

Tako v EU (30%) kot tudi v ZDA (32%) približno tretjina prebivalstva interneta še nikoli ni uporabila. Manj ga uporabljajo predvsem starejši, manj izobraženi in tisti, ki imajo nizke prihodke. Posamezniki, ki se uvrščajo v te segmente, so v povprečju pri rabi računalnika in interneta tudi manj vešči.

Medtem ko je EU po deležu neuporabnikov interneta primerljiva z ZDA, v EU najdemo manjši delež starejših, ki uporabljajo internet. V ZDA interneta še nikoli ni uporabilo 46% oseb, starejših od 55 let, medtem ko je v EU takih 59%. EU bi težje primerjali z Južno Korejo in Japonsko, saj so tam razlike med družbeno-gospodarskimi skupinami manj očitne.

Hitrosti širokopasovnih povezav naraščajo

Slaba četrtina državljanov EU (24,8%) ima naročnino na fiksne širokopasovne povezave. Kljub temu, da hitrosti teh povezav naraščajo, saj 80% fiksnih širokopasovnih priključkov v EU dosega hitrosti nad 2 Mbit/s, samo 18% priključkov ponuja hitrosti nad 10Mbit/s.

Take hitrosti sicer zadostujejo za osnovne spletne aplikacije, vendar pa ne zadostujejo uporabo naprednejših storitev, med katere spada TV na zahtevo. EU ima sicer za prihodnost ambiciozne cilje, saj je eden od ciljev digitalne agende tudi do leta 2020 vsem državljanom zagotoviti dostop s hitrostjo vsaj 30 Mbit/s, pri čemer naj vsaj polovica vseh gospodinjstev EU do interneta dostopala s hitrostjo vsaj 100 Mbit/s.

V Sloveniji nekoliko manj rednih uporabnikov interneta kot na ravni EU-27

Leta 2009 je bilo v slovenski populaciji od 16 do 74 let 58% posameznikov, ki so internet uporabljali vsaj tedensko (redni uporabniki interneta), kar je nekoliko manj od povprečja EU-27, ki je znašalo 60%. Interneta v Sloveniji še nikoli ni uporabljalo 33% prebivalstva, na ravni EU-27 pa 30%.

Pokritost z DSL dostopom v Sloveniji (93%) je primerljiva s stanjem v EU-27 (94%), medtem ko je pokritost s to tehnologijo v ruralnih predelih nadpovprečna (SI: 85%; EU-27: 79,7%).

V Sloveniji ima večina uporabnikov interneta priključek s hitrostjo vsaj 2 Mbit/s, po drugi strani pa je razmeroma malo uporabnikov, ki dosegajo hitrosti vsaj 10 Mbit/s.

IKT v zadnjih 15 letih prispevale polovico porasta  proizvodnje v Evropi

IKT so v zadnjih 15 letih prispevale polovico vse rasti proizvodnje v EU, zahvaljujoč tehnološkim napredkom in naložbam v ta sektor. Dodana vrednost, ki jo je industrija IKT doprinesla k evropskemu gospodarstvu, znaša okrog 600 milijard EUR (4,8% BDP).

Četrtina vseh poslovnih naložb v raziskave in razvoj v EU je sicer ravno v tem sektorju, a kljub temu ZDA beležijo boljšo izkoriščenost IKT. Evropa potrebuje strukturne reforme in dosledno digitalno agendo, da bi dosegla podobni učinek.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 17.5.2011.

Vir slike: Maheshkukreja.com.

Datum 02.08.2011
EU viriEurostat
ViriEU viri
Print