Naslov V EU 54% uporabnikov interneta blago prodaja ali kupuje na spletu

Kljub temu, da 54 % uporabnikov interneta kupuje ali prodaja blago prek spleta, je pri tem le 22 % takih transakcij opravljeno v drugih državah EU, kažejo rezultati poročila Evropske komisije o digitalni konkurenčnosti za leto 2010.

V ZDA je e-trgovanje veliko bolj razširjeno, saj se 75 % uporabnikov interneta poslužuje kupovanja ali prodajanja na spletu. To kaže na to, da v Evropi ni pristnega enotnega digitalnega trga, ki pa je ključnega pomena za spodbujanje rasti evropskih malih in srednje velikih podjetij ter za ponujanje večje izbire potrošnikom po konkurenčnih cenah.

Poleg tega, da igra pomembno vlogo pri rasti evropskega gospodarstva, ima internet tudi velik potencial za prispevanje h krepitvi enotnega trga. Vendar se ravni e-trgovanja in e-poslovanja v različnih državah članicah razlikujejo, čezmejne transakcije pa so omejene.

V Sloveniji je leta 2009 na spletu prodajalo ali kupovalo blago 24% oseb od 16 do 74 let, kar je za 13 odstotnih točk manj od povprečja EU-27.

Pri prodajalcih iz drugih držav članic je blago oz. storitve kupovalo 9% slovenskega prebivalstva, kar je nekoliko nad povprečjem EU-27, ki je leta 2009 znašalo 8%.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 17.5.2011.

Vir slike: cnngo.com.

 

Datum 04.08.2011
EU viriEU ostalo
ViriEU viri
Print