Naslov MOSS avgust 2011

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v avgustu 2011 merila doseg 121 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.167.392 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 759.725 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Avgusta je bilo število obiskovalcev med vikendi za 39% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v avgustu 2011 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je avgusta obiskalo 667.093 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 54,3%.

Na drugem mestu se nahaja portal Siol.net, ki ga je avgusta obiskalo 473.758 obiskovalcev, kar predstavlja 38,6% doseg v spletni populaciji. Spletni iskalnik Najdi.si se je uvrstil na tretje mesto in beležil 435.116 obiskovalcev oz. 35,4% doseg. Spletni oglasnik Bolha.com se je glede na julij s petega povzpel na četrto mesto in je v avgustu beležil 417.634 obiskovalcev ter 34,0% doseg. Sledi portal Rtvslo.si s 406.429 obiskovalci in 33,1% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zadovoljna.si (373.424 obiskovalcev; 30,4% doseg), Itis.si (355.809; 29,0%), Zurnal24.si (349.357; 28,4%), Vizita.si (338.672; 27,6%) in Avto.net (330.168; 26,9%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Avgusta 2011 je bilo v slovenski populaciji 72% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.228.833 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 121 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.167.392 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,4% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 31,8% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,6%, ostali (2,2%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 54% moških in 46% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (29%), od 25 do 39 let (32%), od 40 do 75 let (39%).

 

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si

Vir slike: SOZ

 

 

Vir SOZ
Datum 28.09.2011
ViriSlovenski viri
Print