Naslov Elektronske komunikacijske storitve v 2. četrtletju 2011

V 2. četrtletju 2011 je bilo v Sloveniji 2,14 milijona uporabnikov mobilne telefonije, piše SURS. Telefonskih priključkov na fiksnih lokacijah je bilo skoraj 809.000, kjer je 43% priključkov temeljilo na VoIP tehnologiji.

Internetni dostop: skoraj 502.000 širokopasovnih priključkov

Skoraj 86% teh širokopasovnih priključkov za dostop do interneta so uporabljali zasebni uporabniki oz. gospodinjstva. Število vseh širokopasovnih priključkov se je v primerjavi z 2. četrtletjem 2010 povečalo za 4%.

Na xDSL tehnologiji je temeljilo 56% priključkov. Dobra četrtina (26%) priključkov je bilo prek kabelskega modema, 16% priključkov prek optičnega dostopa in 2% drugih širokopasovnih priključkov za dostop do interneta (vključno s fiksnim brezžičnim dostopom).

Mobilna telefonija: 70% vseh uporabnikov je naročnikov

Med 2,14 milijona uporabniki mobilne telefonije je bilo 70% naročnikov. Število slednjih se je v primerjavi z 2. četrtletjem 2010 povečalo za 3%.

V 2. četrtletju 2011 je bilo zabeleženih več kot 531 milijonov vseh odhodnih klicev iz mobilnih omrežij. Odhodni mobilni promet se je glede na 2. četrtletje 2010 povečal za 1%.

Odhodni promet v lastnem mobilnem omrežju je ostal na enaki ravni, medtem ko se je odhodni promet v druga mobilna omrežja povečal za 3%. Odhodni promet v fiksna omrežja se je povečal za 2%, mednarodni odhodni promet pa se je glede na drugo četrtletje 2010 zmanjšal za 5%.

V 2. četrtletju 2011 je bilo poslanih skoraj 363 milijonov SMS sporočil in skoraj 8 milijonov MMS sporočil. Število poslanih SMS in MMS sporočil se je v prvem polletju 2011 glede na prvo polletje 2010 povečalo za 19%.

Fiksna telefonija: število priključkov VoIP se je povečalo za 16%

Skoraj 70% od vseh skoraj 809.000 fiksnih telefonskih priključkov je bilo v 2. četrtletju 2011 v zasebni lasti (gospodinjstva). Med vsemi je bilo 57% klasičnih telefonskih priključkov (PSTN in ISDN), 43% priključkov pa je temeljilo na tehnologiji VoIP.

 

V primerjavi z 2. četrtletjem 2010 se je število vseh telefonskih priključkov na fiksnih lokacijah zmanjšalo za 2%. Število klasičnih priključkov se je zmanjšalo za 13%, število VoIP-priključkov pa se je povečalo za 16%.

Vir: Gostiša, Nataša. Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 2. četrtletje 2011 – končni podatki. Stat.si, 20.9.2011.

Vir slike: Lol.ba.

 

 

Vir SURS
Datum 05.10.2011
Print