Naslov MOSS september 2011

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v septembru 2011 merila doseg 119 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.286.375 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 763.456 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Septembra je bilo število obiskovalcev med vikendi za 36% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v septembru 2011 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je septembra obiskalo 688.339 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 54,4%.

Na drugem mestu se nahaja portal Siol.net, ki ga je septembra obiskalo 499.463 obiskovalcev, kar predstavlja 39,5% doseg v spletni populaciji. Spletni iskalnik Najdi.si se je uvrstil na tretje mesto in beležil 451.372 obiskovalcev oz. 35,7% doseg. Portal Rtvslo.si se je glede na avgust s petega povzpel na četrto mesto in je v septembru beležil 450.744 obiskovalcev ter 35,6% doseg. Sledi spletni oglasnik Bolha.com s 413.266 obiskovalci in 32,7% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Itis.si (372.418 obiskovalcev; 29,4% doseg), Zadovoljna.si (372.087; 29,4%), Vizita.si (349.323; 27,6), Moškisvet.com (343.602; 27,2%) in Zurnal24.si (341.414; 27,0%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Septembra 2011 je bilo v slovenski populaciji 74% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.265.083 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 119 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.201.829 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,6% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 31,4% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,7%, ostali (2,4%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 52% moških in 48% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (27%), od 25 do 39 let (32%), od 40 do 75 let (41%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>
MOSS: Valutni podatki >>
MOSS: Sporočilo za medije >>
Vir: Moss-soz.si
Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 27.10.2011
ViriSlovenski viri
Print