Naslov Med upokojenci vse več aktivnih uporabnikov spleta

Spletne novice vsaj mesečno spremlja 77% slovenskih uporabnikov spleta v pokoju, kažejo podatki najnovejše raziskave MOSS.

Med spletnimi uporabniki v pokoju jih 38% vsaj enkrat mesečno brska po spletnih malih oglasih, 28% pa jih vsaj mesečno na spletu išče turistične informacije.

V septembru 2011 so upokojenci predstavljali 8,3% slovenske spletne populacije, kar je več kot 100.000 uporabnikov.

V letu 2011 se je delež  upokojencev med spletnimi uporabniki v primerjavi z letom 2009 povečal za 62%. K temu gotovo pripomorejo tudi čedalje pogostejše akcije v smislu računalniškega opismenjevanja starejših.

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Moss-soz.si
Vir slike: inetgiant.com.

Vir SOZ
Datum 03.11.2011
ViriSlovenski viri
Print