Naslov 65% polnoletnih uporabnikov interneta v ZDA uporablja spletna socialna omrežja

Med polnoletnimi Američani 65% uporabnikov interneta uporablja spletna socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter in Linkedln, v raziskavi ugotavlja Pew Internet.

V primerjavi z lanskim letom se je delež uporabnikov socialnih omrežij povečal za 4 odstotne točke. To je tudi prvič, da več kot 50% polnoletne ameriške populacije internet uporablja za dostop dosocialnih omrežij.

Dnevna uporaba spletnih socialnih omrežij za e-pošto in iskalniki

Socialna omrežja v povprečnem dnevu uporablja 43% polnoletnih uporabnikov interneta. Lansko leto je bilo takšnih uporabnikov 38%, leta 2008 pa le 13%. Med vsemi spletnimi aktivnostmi v povprečnem dnevu uporabniki bolj kot spletna socialna omrežja uporabljajo e-pošto (61% ) in iskalnike (59%).

Najpogostejši uporabniki spletnih socialnih omrežij so ženske in osebe manjše od 30 let

Med uporabniki interneta spletna socialna omrežja največ obiskujejo ženske in odrasli, mlajši od 30 let. Glede na raso in etničnost, dohodek gospodinjstva, izobrazbo in kraj bivanja ni zaznati izrazitih razlik v uporabi spletnih socialnih omrežij.

Uporabniki spletna socialna omrežja največkrat povezujejo s pozitivnimi besedami

V posebnem vprašanju so anketiranci navedli eno besedo, s katero bi opisali spletna socialna omrežja. Najpogosteje navedena beseda je bila „dobro“ (ang. good), pa tudi v splošnem so prevladovale pozitivne besede (zabavno, zanimivo, super, priročno).

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: pewinternet.org, 7.11.2011 
Vir slike: pragermicrosystems.com

Datum 21.11.2011
ViriTuji viri
Print