Naslov Od 9 do 16 let stari otroci dnevno spletu namenijo povprečno 88 minut časa

Uporabniki interneta, stari med 9 in 16 let, dnevno spletu namenijo povprečno 88 minut časa, kažejo rezultati raziskave EU Kids Online, ki je bila v lanskem letu izvedena v 25 evropskih državah.

49% jih  do spleta dostopa v svoji sobi, 33% preko mobilnega telefona ali druge mobilne  naprave, internet pa največ uporabljajo doma (87%) in v šoli (63%).

Otroci in spletne nevarnosti

44% uporabnikov interneta v opazovani starostni skupini se močno strinja s trditvijo, da je na internetu ogromno stvari, ki so zanje koristne. Hkrati so rezultati raziskave pokazali, da je 12% otrok v starosti od 9 do 16 let že bilo zaskrbljenih ali razburjenih zaradi določene internetne vsebine.

Med otroki, ki so izvajali spletno nasilje (cyber bullying), jih je polovica takih, ki so  nasilje izvajali tudi v živo. Prav tako je bila žrtev nasilja v živo polovica otrok, ki so bili žrtve nasilja na spletu. Med otroki, ki so izvajali spletno nasilje, je bilo skoraj 50% takih, ki so bili tudi sami žrtev takšnega nasilja.

Raziskava EU Kids Online je evropske države razporedila v več skupin glede na stopnjo uporabe interneta in stopnjo internetnih nevarnosti. Slovenija se skupaj s Ciprom, Finsko, Nizozemsko in Veliko Britanijo uvršča med države z visoko stopnjo uporabe interneta ob razmeroma nizki stopnji nevarnosti.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: www2.lse.ac.uk, 10.11.2011 
Vir slike: kbsinc.com

Datum 17.11.2011
EU viriEU ostalo
ViriEU viri
Print