Naslov Razvoj elektronskih komunikacijskih storitev (Slovenija, 2010)

Ob koncu leta 2010 je bilo na slovenskem trgu skoraj 493.000 širokopasovnih priključkov do interneta (6% več kot ob koncu leta 2009 in 16% več kot ob koncu leta 2008), ugotavlja SURS.

Od tega je število xDSL priključkov ostalo približno enako, povečalo pa se je število priključkov prek kabelskega modema (od leta 2009 za 17% in od leta 2008 za 29%) in število priključkov optičnega omrežja (od leta 2009 za 16%, od leta 2008 pa za 77%). Število drugih širokopasovnih priključkov (vključno s fiksnim brezžičnim dostopom) se je v zadnjih dveh letih povečalo za več kot petkrat.

2,1 milijona uporabnikov mobilne telefonije

Konec leta 2010 je bilo v Sloveniji 2,1 milijona uporabnikov mobilne telefonije, kar je v primerjavi z letom 2008 za 3% več in v primerjavi z letom 2009 za 1% več. Od vseh več kot 2 milijarde odhodnih klicev iz tega omrežja, jih je bilo največ s strani zasebnih uporabnikov (71%).

Vsak uporabnik je povprečno poklical 2,7-krat na dan. 97% klicev je bilo v domačem prometu. Skupno število odhodnih klicev iz mobilnega omrežja se je glede na leto 2009 povečalo za 1%, glede na leto 2008 pa za 2%.

Poslanih je bilo čez milijardo sms sporočil (90% s strani zasebnih uporabnikov). Vsak uporabnik mobilne telefonije je povprečno poslal 1,7 sporočila na dan, kar je v primerjavi z letom 2009 več za 28% in v primerjavi letom 2008 več za 88%. Vsak uporabnik mobilnega omrežja je povprečno v letu 2010 poslal 13 MMS sporočil, to je 34% več kot leta 2009 in 2,5-krat več kot leta 2008.

818.000 fiksnih telefonskih priključkov

Konec leta 2010 je bilo v Sloveniji več kot 818.000 fiksnih telefonskih priključkov, kar je za 1% manj kot leta 2009 in za 3% manj kot leta 2008. Na vsak priključek sta bila dnevno opravljena malo manj kot 2 klica, največ s strani poslovnih uporabnikov (60%).

V domačem fiksnem omrežju je bilo v opazovanem obdobju opravljenih 96% klicev, od tega 65% v lastnem fiksnem omrežju, 21% v druga fiksna omrežja in 14% v mobilna omrežja. V splošnem se je število klicev iz fiksnega omrežja zmanjšalo (od leta 2009 za 8%, od leta 2008 pa za 20%).

Vir: Stat.si, 23.11.2011.

Vir slike: techtricks.com.

Vir SURS
Datum 25.11.2011
Print