Naslov MOSS november 2011

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v novembru 2011 merila doseg 118 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.237.847 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 790.287 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. novembra je bilo število obiskovalcev med vikendi za 33% nižje kot ob delavnikih. 

Dosegi v novembru 2011 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je novembra obiskalo 713.983 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 54,8%. 

Na drugem mestu se nahaja portal Siol.net, ki ga je novembra obiskalo 510.868 obiskovalcev, kar predstavlja 39,2 % doseg v spletni populaciji. Spletni iskalnik Najdi.si se je uvrstil na tretje mesto in beležil 481.555 obiskovalcev oz. 37 % doseg. Portal Rtvslo.si je na četrtem mestu in je v novembru beležil 461.067 obiskovalcev ter 35,4% doseg. Sledi spletni oglasnik Bolha.com s 448.500 obiskovalci in 34,4% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Itis.si (381.861 obiskovalcev; 29,3% doseg), Zadovoljna.si (374.722 ; 28,8%), Vizita.si (373.204 28,6%), Moškisvet.com (362.657 ; 27,8%) in Avto.net (345.022 ; 26,5%). 

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Novembra 2011 je bilo v slovenski populaciji 76% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.302.997 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 122 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.237.847 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,7% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 31,3% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,7%, ostali (2,3%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 53% moških in 47% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (27%), od 25 do 39 let (31%), od 40 do 75 let (42%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>
MOSS: Valutni podatki >>
MOSS: Sporočilo za medije >>
Vir: Moss-soz.si
Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 27.12.2011
Print