Naslov Elektronske komunikacijske storitve v 3. četrtletju 2011

Ob koncu 3. četrtletja 2011 se je število uporabnikov mobilnega omrežja v primerjavi s 3. četrtletjem 2010 povečalo za 2% na skoraj 2.163.000. Od tega je bilo 81% zasebnih uporabnikov in 70% naročnikov, v raziskavi ugotavlja SURS.

V 3. četrtletju 2011 je bilo poslanih čez 348 milijonov SMS sporočil, kar je za 16% več kot v enakem obdobju leta 2010.

V opazovanem obdobju so zabeležili 14,6 milijona ur pogovorov iz mobilnih omrežij. Pri tem so zasebni uporabniki ustvarili 72% prometa. Delež domačega odhodnega prometa mobilne telefonije je znašal 96%.

11% več širokopasovnih priključkov pri poslovnih uporabnikih kot v enakem obdobju lansko leto

V 3. četrtletju letos je bilo skoraj 801.000 telefonskih priključkov na fiksnih lokacijah, od tega je delež priključkov v zasebni lasti znašal 70%. Priključkov, ki temeljijo na VoIP tehnologiji je bilo 45%.

V opazovanem obdobju je odhodni govorni promet s fiksne telefonije obsegal 4,3 milijona ur. 60% teh pogovorov so opravili v gospodinjstvih, domači promet pa je obsegal 92%.

Ob koncu 3. četrtletja 2011 je bilo zabeleženih skoraj 496.000 širokopasovnih priključkov za dostop do interneta. 86% teh priključkov so predstavljali zasebni uporabniki.

V primerjavi s 3. četrtletjem 2010 se je število širokopasovnih priključkov za dostop do interneta povečalo za 3%, samo pri poslovnih uporabnikih pa za 11%.

Vir: SURS.si, 03.01.2012

Vir slike: kojacena.com

Vir SURS
Datum 12.01.2012
Print