Naslov Okoli 20% slovenskih uporabnikov interneta išče službo preko spleta

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je lansko leto okoli 20,4% slovenskih uporabnikov interneta preko spleta iskalo službo ali pošiljalo prijave za službo. Ta delež se od leta 2007 dalje ni bistveno spreminjal.

Največ iskalcev zaposlitve preko spleta je med uporabniki interneta v starostnih skupinah od 16 do 24 in od 25 do 34 let, katerim pa se v zadnjem času pridružujejo uporabniki v starostni skupini od 35 do 44 let in od 45 do 54 let.

Delež moških, ki preko spleta iščejo zaposlitev, je med leti 2007 in 2011 ostal približno enak, za razliko od deleža žensk, ki se je v tem času povečeval.

Največ iskalcev zaposlitve preko spleta je med iskalci z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, v zadnjih letih pa se povečuje tudi delež med iskalci s srednješolsko ali osnovnošolsko izobrazbo.

V zadnjem času se pojavlja fenomen spletnih profesionalnih omrežij (npr. LinkedIn, Xing, Ecademy), ki pa ga uporablja le manjši del slovenskih spletnih uporabnikov. Med uporabniki prevladujejo osebe z višjo izobrazbo.

Vse analize temeljijo na SURS-ovi Anketi o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije med posamezniki v Sloveniji 2011 (n = 1250).

Vir: Stat.si

Vir slike: betterjobadvice.com

Vir SURS
Datum 27.02.2012
Print