Naslov Število širokopasovnih povezav v Sloveniji nekoliko pod EU povprečjem

Junija 2011 je imela več kot četrtina (27,2%) prebivalcev EU dostop do interneta preko fiksne širokopasovne povezave, v raziskavi ugotavlja Evropska komisija.

Stopnja rasti je bila od januarja 2011 pozitivna (18.855 novih povezav na dan), vendar je predstavljala le tretjino najvišje stopnje rasti, ki je bila zabeležena v drugi polovici leta 2005.

Med državami članicami imata opazno največji delež širokopasovnih povezav Nizozemska (39,3%) in Danska (38,5%), sledi pa jima Francija (33,9%), ki je od junija 2010 do junija 2011 beležila tudi najvišjo stopnjo rasti med državami članicami.

Slovenija se s 23,9% nahaja tik pod mediano, za evropskim povprečjem pa zaostaja za 3,3 odstotne točke. Na dnu lestvice so Romunija (14,6%), Bolgarija (15,6%) in Poljska (16,4%).

4 od 10 širokopasovnih povezav s hitrostjo nad 10Mbit/s

V opazovanem obdobju je imelo 42,2% širokopasovnih priključkov hitrost nad 10Mbit/s, medtem ko jih je bilo s hitrostjo pod 2Mbit/s le 12%.

Kljub temu pa je EU še vedno šibka kar se tiče širokopasovnih povezav z višjimi hitrostmi, saj jih le 6,5% dosega hitrost nad 30Mbit/s in 0,9% nad 100Mbit/s (Poročilo se nanaša na oglaševane hitrosti in ne na dejanske hitrosti).

Poročilo (pdf, en)>>

Vir: ec.europa.eu, 21.02.2012

Vir slike: techmagnews.com

Datum 19.03.2012
EU viriEU ostalo
Print