Naslov Digitalna agenda: poročilo o napredku

Leta 2010 se je EU s projektom Digitalna agenda zavzela za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologij, enotni digitalni trg in večjo stopnjo e-pismenosti, e-veščin in e-vključenosti, piše Europa.eu.

Poročilo o napredku v letu 2011

19. oktobra 2011 je Evropska komisija sprejela CEF (Instrument za povezovanje Evrope), ki je namenjen pospešitvi razvoja evropske infrastrukture. V okviru CEF bo na razpolago 50 milijard evrov, pri čemer bo 9,2 milijarde evrov namenjenih za razvoj digitalnega omrežja.

Komisija je organizirala nacionalne delavnice o širokopasovnih povezavah, katerih namen je poudarjanje potrebe po napredku in izmenjava znanj o najboljših praksah med državami članicami.

Na področju IKT so za države članice v naslednjih 12-24 mesecih glavne obveze:

  • Nadaljevanje z uresničevanjem nacionalnih in regionalnih načrtov za širokopasovni dostop.
  • Pospeševanje ukrepov za boljše pogoje širokopasovnih investicij.
  • Olajševanje pogojev javno-zasebnih partnerstev za reševanje pomanjkljivosti v internetni infrastrukturi.
  • Popolna razporeditev obstoječih skladov za razvoj podeželja na področju IKT.

E-poslovanje

40% državljanov EU naroča v svoji državi v primerjavi z 9% državljani, ki naročajo izven meja svoje države, kar kaže na to, da čezmejno e-poslovanje še ni doseglo polnih možnosti. Zato so ključni koraki Komisije za spodbujanje e-poslovanja, kot osrednjega vidika enotnega digitalnega trga:

  • Ustvarjanje zaupanja na področju varnosti elektronskih plačil, čezmejnih transakcij in ozaveščanje podjetij o spletu.
  • Pregled nad e-podpisovanjem in čezmejnem priznavanju e-identitete.
  • Spodbujanje računalništva v oblaku.

Poročilo (pdf, en)>>

Pregled stanja (pdf, en)>>

Vir: ec.europa.eu, 25.02.2012

Vir slike: erisa.be

Datum 09.03.2012
EU viriEU ostalo
Print