Naslov MOSS februar 2012

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v februarju 2012 merila doseg 109 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.280.430  različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 796.339 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Februarja je bilo število obiskovalcev med vikendi za 31% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v februarju 2012 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je februarja obiskalo 722.891 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 54,8%.

Na drugem mestu se nahaja portal Siol.net, ki ga je februarja obiskalo 525.838 obiskovalcev, kar predstavlja 39,80% doseg v spletni populaciji. Najdi.si, ki je v februarju beležil 497.656 obiskovalcev ter 37,70% doseg, je prehitel portal Rtvslo.si, ki je sedaj na četrtem mestu in je imel v februarju 471.013 obiskovalcev oz. 35,70% doseg. Sledi spletni oglasnik Bolha.com s 447.922 obiskovalci in 33,90% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (405.279 obiskovalcev; 30,70% doseg), Zadovoljna.si (390.262; 29,60%), Vizita.si (387.549; 29,40%), Avto.net (357.916; 27,10%) in Itis.si (357.177; 26,80%)

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Februarja 2012 je  bilo v slovenski populaciji 77% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.320.031 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.709.050 prebivalcev Slovenije (SURS 1.7.2011).

Vseh 109 merjenih strani pokriva 97% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.280.430 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 54,8% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 30,4% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,4%, ostali (2,4%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 53% moških in 47% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 37 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (26%), od 25 do 39 let (31%), od 40 do 75 let (43%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 10.04.2012
Print