Naslov Elektronske komunikacijske storitve v letu 2011

Konec leta 2011 se je za dostop do interneta uporabljalo skoraj 504.000 širokopasovnih priključkov, od tega so zasebni uporabniki uporabljali 86% teh priključkov, ugotavlja SURS.

V Sloveniji je bilo leta 2011 poslanih več kot 1,5 milijarde SMS-sporočil, kar je za 18% več kot leto prej, in zabeleženih več kot 62 milijonov ur odhodnega prometa iz mobilnega omrežja, kar je za 1% več kot leta 2010.

Konec leta 2011 je bilo približno 2,2 milijona uporabnikov mobilnega omrežja ali 2% več kot konec leta 2010. Od tega je bilo 81 % zasebnih uporabnikov. Med vsemi uporabniki je bilo 71 % naročnikov.

V opazovanem obdobju je bilo zabeleženih skoraj 19,5 milijona ur odhodnega govornega prometa iz fiksnega omrežja, kar je za 11% manj kot leta 2010. Na fiksnih lokacijah je bilo več kot 795.000 telefonskih priključkov, od tega jih je bilo 71% v zasebni lasti. Med priključki jih je 47% temeljijo na VoIP-tehnologiji.

Vir: Stat.si, 21.05.2012

Vir slike: wikipedia.org

Vir SURS
Datum 06.06.2012
ViriSlovenski viri
Print