Naslov MOSS april 2012

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v aprilu 2012 merila doseg 108 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.282.971 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 753.994 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Aprila je bilo število obiskovalcev med vikendi za 32% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v aprilu 2012 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je aprila obiskalo 713.308 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 53,9%.

Na drugem mestu se nahaja iskalnik Najdi.si, ki ga je aprila obiskalo 511.298 obiskovalcev, kar predstavlja 38,7% doseg v spletni populaciji. Tretji je iskalnik Siol.net, ki je v aprilu beležil 508.075 obiskovalcev ter 38,4% doseg. Sledi mu spletni oglasnik Bolha.com, ki je sedaj na četrtem mestu in je imel v aprilu 444.244 obiskovalcev oz. 33,6% doseg. Sledi portal Rtvslo.si s 442.157 obiskovalci in 33,4% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (394.989; 29,9%), Zadovoljna.si (366.012; 27,7%), Vizita.si (364.943 obiskovalcev; 27,6% doseg), Avto.net (354.184; 26,8%) in Itis.si (348.005; 26,3%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Aprila 2012 je  bilo v slovenski populaciji 77% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.322.650 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.709.050 prebivalcev Slovenije (SURS 1.7.2011).

Vseh 107 merjenih strani pokriva 97% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.282.971 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 54,1% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 31,1% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,4%, ostali (2,5%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 53% moških in 47% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 37 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (25%), od 25 do 39 let (30%), od 40 do 75 let (45%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati>> 

MOSS: Sporočilo za medije>>

MOSS: Valutni podatki>>

MOSS: Predstavitev z novinarske konference>>

Vir: Moss-soz.si

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 29.05.2012
ViriSlovenski viri
Print