Naslov MOSS maj 2012

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v maju 2012 merila doseg 107 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.282.713 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 744.595 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Maja je bilo število obiskovalcev med vikendi za 35% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v maju 2012 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je maja obiskalo 714.805 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 54,1%.

Na drugem mestu se nahaja iskalnik Najdi.si, ki ga je maja obiskalo 524.854 obiskovalcev, kar predstavlja 39,7% doseg v spletni populaciji. Tretji je portal Siol.net, ki je v maju beležil 501.611 obiskovalcev ter 37,9% doseg. Sledi mu spletni oglasnik Bolha.com, ki je sedaj na četrtem mestu in je imel v maju 447.161 obiskovalcev oz. 33,8% doseg. Sledi portal Rtvslo.si s 446.598 obiskovalci in 33,8% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (420.606; 31,81%), Zadovoljna.si (366.639; 27,7%), Vizita.si (363.814 obiskovalcev; 27,5% doseg), Avto.net (357.086; 27%) in Itis.si (350.865; 26,5%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Maja 2012 je  bilo v slovenski populaciji 77% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.322.385 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.709.050 prebivalcev Slovenije (SURS 1.7.2011).

Vseh 107 merjenih strani pokriva 97% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.282.713 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,3% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 31,6% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,8%, ostali (2,3%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 54% moških in 46% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 37 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (26%), od 25 do 39 let (30%), od 40 do 75 let (44%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati>>

MOSS: Sporočilo za medije>>

MOSS: Valutni podatki>>

Vir SOZ
Datum 16.07.2012
ViriSlovenski viri
Print