Naslov Elektronske komunikacijske storitve v 1. četrtletju 2012

V 1. četrtletju 2012 se je za dostop do interneta uporabljalo skoraj 511.000 širokopasovnih priključkov, od tega so zasebni uporabniki uporabljalo 86% teh priključkov, v raziskavi ugotavlja SURS.

V Sloveniji je bilo v opazovanem obdobju poslanih skoraj 427 milijonov SMS-sporočil, kar je za 17% več kot v 1. četrtini  lanskega leta in zabeleženih skoraj 16 milijonov ur odhodnega prometa iz mobilnega omrežja, kar je za 3% več kot v 1. četrtini leta 2011.

Ob koncu opazovanega obdobja je bilo približno 2,2 milijona uporabnikov mobilnega omrežja ali za 2% več kot v enakem obdobju leta 2011. Od tega je bilo 80% zasebnih uporabnikov. Med vsemi uporabniki je bilo 71% naročnikov.

V 1. četrtletju 2012 je bilo zabeleženih več kot 4,8 milijona ur odhodnega govornega prometa iz  fiksnega omrežja, to je za 11% manj kot v 1. četrtletju 2011. Na fiksnih lokacijah je bilo skoraj 787.000 telefonskih priključkov, od tega jih je bilo 72% v zasebni lasti. Med priključki jih je 48% temeljilo na VoIP-tehnologiji.

Vir: stat.si, 23.07.2012

Vir slike: 123rf.com

Vir SURS
Datum 27.08.2012
ViriSlovenski viri
Print