Naslov MOSS junij 2012

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v juniju 2012 merila doseg 107 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.259.428 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 629.692 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Junija je bilo število obiskovalcev med vikendi za 35% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v juniju 2012 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je junija obiskalo 684.797 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 52,7%.

Na drugem mestu se nahaja iskalnik Najdi.si, ki ga je junija obiskalo 506.127 obiskovalcev, kar predstavlja 39% doseg v spletni populaciji. Tretji je portal Siol.net, ki je v juniju beležil 469.077 obiskovalcev ter 36,1% doseg. Sledi mu portal Rtvslo.si, ki je sedaj na četrtem mestu in je imel v juniju 426.235 obiskovalcev oz. 32,8% doseg. Sledi spletni oglasnik Bolha.com s 410.480 obiskovalci in 31,6% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (392.875 obiskovalcev; 30,3% doseg), Zadovoljna.si (352.051; 27,1%), Vizita.si (348.208; 26,8%), Avto.net (329.171; 25,4%) in Itis.si (325.501; 25,1%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.


Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Junija 2012 je  bilo v slovenski populaciji 76% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.298.380 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.709.050 prebivalcev Slovenije (SURS 1.7.2011).

Vseh 107 merjenih strani pokriva 97% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.259.429 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 54% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 30,8% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,7%, ostali (2,3%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 54% moških in 46% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 37 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (26%), od 25 do 39 let (29%), od 40 do 75 let (45%).

Vir SOZ
Datum 24.08.2012
ViriSlovenski viri
Print