Naslov Elektronske komunikacijske storitve v 2. četrtletju 2012

Internetni dostop: skoraj 512.000 širokopasovnih priključkov

86% širokopasovnih priključkov so za dostop do interneta uporabljala gospodinjstva, od tega pa je bilo več kot 50% priključkov xDSL, v raziskavi ugotavlja SURS.

V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta je bilo konec 2. četrtletja 2012 za 4% več širokopasovnih priključkov za dostop do interneta.

Mobilna telefonija: več kot 2,18 milijona uporabnikov mobilnega omrežja

Ob koncu 2. četrtletja je bilo za 2% več uporabnikov mobilnega omrežja kot ob koncu 2. četrtletja 2011. 80% je bilo zasebnih uporabnikov, med vsem uporabniki pa je bilo 72% naročnikov.

Poslanih je bilo 23% več (skoraj 441 milijonov) SMS-sporočil, kot v enakem obdobju lani, od tega jih je bilo 91% poslanih s strani zasebnih uporabnikov. Poslanih je bilo 9,8 milijona MMS sporočil (24% več kot v istem obdobju lani), 88% s strani zasebnih uporabnikov.

Zabeleženih je bilo več kot 962 milijonov minut odhodnega prometa. 73% tega prometa so ustvarili zasebni uporabniki. Ves odhodni promet se je v primerjavi s 1. četrtletjem povečal za 2%.

Fiksna telefonija: skoraj 252 milijonov minut odhodnega govornega prometa

Zasebni uporabniki ali gospodinjstva so opravili 61% odhodnega govornega prometa v fiksnem omrežju. V primerjavi s 1. četrtletjem lani je bil ves odhodni promet manjši za 13%.

Ob koncu 2. četrtletja 2012 je bilo skoraj 779.000 telefonskih priključkov. 72% teh priključkov je bilo v zasebni lasti. Med vsemi priključki je bilo 49% takih, ki temeljijo na VoIP tehnologiji (10% več kot v istem obdobju lani).

Vir: Stat.si, 21.09.2012

Vir slike: c4ts.com

Vir SURS
Datum 14.01.2013
ViriSlovenski viri
Print