Naslov 11% uporabnikov interneta je v pokoju

Do spleta vsakodnevno dostopa več kot 77% upokojenih uporabnikov interneta, v raziskavi ugotavlja MOSS.

Med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki so septembra 2012 vsaj enkrat obiskali v MOSS sodelujočo stran, je bilo 11% (ali 130.000) upokojencev, kar je za 33% več kot v enakem obdobju leta 2011.

Leta 2010 se je v primerjavi z letom 2009 delež slovenskih spletnih uporabnikov v pokoju povečal za 53%, leta 2011 v primerjavi z 2010 pa za 16%. 

Poročilo (Pdf, sl)>>

Vir: Moss-soz.si, 29.10.2012

Vir slike: switched.com

Vir SOZ
Datum 15.02.2013
ViriSlovenski viri
Print