Naslov MOSS oktober 2012

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v oktobru 2012 merila doseg 106 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.304.501 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 721.226 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk.

Dosegi v oktobru 2012 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je oktobra obiskalo 703.399 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 52,3%.

Na drugem mestu se nahaja iskalnik Najdi.si, ki ga je oktobra obiskalo 548.523 obiskovalcev, kar predstavlja 40,8% doseg v spletni populaciji. Tretji je portal Siol.net, ki je v oktobru beležil 525.290 obiskovalcev ter 39,1% doseg. Sledi mu spletni oglasnik Bolha.com, ki je na četrtem mestu in je imel v oktobru 475.937 obiskovalcev oz. 35,4% doseg. Sledi portal Rtvslo.si s 467.267 obiskovalci in 34,8% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (398.105 obiskovalcev; 29,6% doseg), Avto.net (349.284; 26%), Itis.si (347.699; 25,9%), Vizita.si (346.387; 25,8%) in Zadovoljna.si (334.568; 24,9,%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

oktobra 2012 je  bilo v slovenski populaciji 79% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.344.847 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.709.050 prebivalcev Slovenije (SURS 1.7.2011).

Vseh 106 merjenih strani pokriva 97% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.304.501 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 56,5% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 29,5% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 11,9%, ostali (2,1%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 56% moških in 44% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 37 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (27%), od 25 do 39 let (30%), od 40 do 75 let (44%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati>>

MOSS: Sporočilo za medije>>

MOSS: Valutni podatki>>

Vir: Moss-soz.si, 28.11.2012

Vir slike: SOZ

 

Vir SOZ
Datum 28.11.2012
ViriSlovenski viri
Print