Naslov Projekt RIS: Slovenija se giblje po najbolj pesimističnem scenariju širitve rabe interneta

Slovenija, ki je bila v začetnem obdobju interneta, sredi 90. let, na področju razvoja informacijske družbe med vodilnimi državami v Evropi, je v preteklem desetletju skoraj zdrknila v povprečje, v tem desetletju pa že drsi pod povprečje. Nad povprečjem EU je le še v nekaterih indikatorjih, predvsem v splošnih vidikih informacijske pismenosti in infrastrukture.

Delež rednih uporabnikov interneta rednih uporabnikov interneta od leta 2010 ni presegel 70%, kar kaže, da gre danes Slovenija po najbolj pesimističnem od vseh scenarijev, ki jih je RIS naredil pred petimi leti. 

 

Delež uporabnikov, ki so internet uporabili v zadnjem letu, v Sloveniji je 70%, medtem ko povprečje EU znaša 75%. Prav tako zaostajamo po deležu uporabnikov, ki internet uporabljajo vsaj enkrat na teden. Teh je v Sloveniji 65%, povprečje EU pa je 70%.

Posebno se kaže zaostanek za vse napredne storitve, ki niso razvite, kot bi pričakovali glede na povprečni EU nivo. Tako je na primer Slovenija v splošnem pogledu e-uprave (obisk spletnega mesta e-uprave, nalaganje obrazcev s spleta) še nad povprečjem EU, vendar pa je pri odpošiljanju formularjev že globoko pod povprečjem EU.

 

Več podatkov:

 

Viri:

Vir Ris.org; ; Eurostat
Datum 31.01.2013
EU viriEurostat
ViriSlovenski viri
Print