Naslov Dijaki in internet

Mladina je 16. oktobra 2000 pisala o raziskavi, ki jo je podjetje Aragon opravilo med mladimi. Podjetje je opravilo anketo med 1.508 srednješolci v kateri jih je spraševalo o njihovem odnosu do interneta.

 

Z internetom je že imelo stik 86,1 % srednješolcev. Internetu posvečajo 9 % časa, ki ga namenijo medijem, televiziji 38,6 %, radiu 28,8 %, dnevnemu časopisju 10,9 % in tednikom ter mesečnikom 10,7 %. Na mesec slovenski dijaki preživijo na internetu v povprečju 768 minut.

 

46,9 % vprašanih išče na internetu informacije o internetu in njegovi problematiki. 34,7 % išče informacije o računalništvu in 33,4 % informacije o komunikacijah. 70 % dijakov dobi informacije o filmih, športu, znanih osebnostih, kriminalu, modi, EU, znanosti in spolnosti preko televizije. Tiskani mediji imajo primat na področju informacij o knjigah, prehrani, izobraževanju in spolnosti. Preko interneta išče informacije o novih duhovnostih le 4,6 % vprašanih.

 

Najpomembnejši dejavniki spletnih strani so hitrost in preglednost. Sledi kakovostno oblikovanje strani. 30 % so zanimive strani, če so na njih igre, 21 % so pomembne nagradne igre. 63 % dijakov meni, da imajo spletne strani večjo možnost izbire in iskanja dopolnilnih informacij. 43,7 % se na internetu predstavi s pravimi podatki in 35,9 % z lažnimi.

 

27,4 % vprašanim so starši že prepovedali uporabo interneta, 19,2 % je prepoved dobilo, ker so bili predolgo na internetu. V 8,1 % primerov se starši niso strinjali z načinom uporabe. Pri okoli 20 % vprašanih starši ne vedo kaj je internet.

 

Vir: Cerar G,  Mladi in internet, Mladina 16. 10. 2000

Datum 01.06.2003
Print