Naslov Lansko leto 70 % rast števila širokopasovnih povezav

Generalni direktorat za informacijsko družbo in medije je objavil, da se je delež širokopasovnih povezav v EU v lanskem letu povečal za 70 %. To je pomenilo v povprečju 45.000 novih širokopasovnih povezav na dan. Sedaj je v EU 40 milijonov širokopasovnih povezav. V letu 2004 je bilo vzpostavljenih 16,5 milijona novih povezav.  

Med širjenjem širokopasovnih povezav po posameznih državah so velike razlike. Največ širokopasovnih povezav imajo Nemčija (6.905.159), Francija (6.793.249) in Velika Britanija (6.137.151). Slovenija je s 118.031 širokopasovnimi povezavami v spodnji polovici, kar pa ni presenetljivo, saj gre za absolutne podatke.  

Več kot 10 % rast širokopasovnih povezav ima 9 držav EU. Največjo rast je zabeležila Nizozemska (19 %). Med novimi članicami ima največjo rast Estonija.  

Celotno poročilo >> (pdf, 476 KB)

Datum 02.06.2005
Print