Naslov Httpool: oglaševanje na spletu v 1. četrtletju 2005
Httpool je objavil četrtletno poročilo o spletnem oglaševanju pri nas. Največ se je oglaševalo na področju financ in telekomunikacij. Prevladujejo standardni oglasni formati, povečuje pa se delež naprednih oglasov

Največ so oglaševala podjetja iz finančne, telekomunikacijske in avtomobilske panoge. Relativno velik delež imajo humanitarne akcije (7 %) kar gre verjetno pripisati nizkim stroškom lastnika oglaševalskega prostora, ki nezasedena oglasna mesta brezplačno ponudijo humanitarnim organizacijam. Najmanj so na spletu v Httpoolovi oglaševalski mreži oglaševala podjetja z nepremičninskega področja.

Preglednica št. 1: Spletno oglaševanje po panogah (vir: Httpool)

Panoga Delež (%)
Finance 18,6
Telekomunikacije 18,6
Avtomobilizem 16,7
Široka potrošnja 10,8
Kozmetika 6,9
Humanitarne akcije 6,9
Izobraževanje 5,9
Šport 4,9
Tehnologija 3,9
Turizem 2,9
Zavarovanja 2,9
Nepremičnine 1
  Med oglasnimi formati prevladujejo standardni oglasni formati. Več kot polovico manj je naprednih oglasov, ki pa se jim delež strmo povečuje. Sledijo sponzorirane novosti, na zadnjem mestu pa so sponzorirane povezave.

Največjo odzivnost (delež klikov na prikaze) imajo sponzorirane povezave. Tesno sledijo lebdeči oglasi. Med vrstami oglasov z najmanj odzivi so pasice velike 180x150 točk, 46x60 točk in sponzorirane novosti.

Preglednica št. 2: Odzivnost na posamezne oglasne tipe (vir: Httpool) 

Vrsta oglasa Odzivnost v %
Sponzorirana povezava 5,0
Lebdeči oglas 4,5
Premor 3,0
Pop-up 0,9
Raztegljivi oglas 0,8
160x600 0,6
728x90 0,5
180x150 0,4
468x60 0,4
Sponzorirana novost 0,3
  Httpool poročilo >>
Datum 14.06.2005
Print