Naslov GFK: uporabniki interneta v Evropi
Avstrijsko podjetje Fessel-GFK je zbralo podatke o uporabnikih interneta. Podatki se nanašajo na april 2005, vendar so zbrani z različnih virov z različnimi datumi.

Podatki odstopajo od rezultatov zadnje Eurostat-ove raziskave, kar gre pripisati različnim uporabljenim metodologijam.

Preglednica: Dostop in uporabniki interneta (vir: Fessel-GFK)

Država dostop (%) uporabniki (%) uporabniki (mio)
Albanija   1 0,02
Avstrija 63 60 4,10
Belgija   49 4,10
Bosna in Hercegovina 17 15 0,49
Bolgarija 20 16 1,09
Hrvaška 39 35 1,30
Češka 38 37 3,18
Danska 77 73 3,20
Estonija   51 0,51
Finska 79 72 2,95
Francija   45 22,95
Nemčija 68 58 32,30
Grčija 29 28 2,69
Madžarska 32 22 1,89
Islandija 77 72 0,16
Irska   48 1,54
Izrael 70 65 2,08
Italija   49 24,26
Latvija   31 0,56
Litva 36 31 0,79
Makedonija   5 0,08
Malta   24 0,09
Nizozemska   72 10,34
Norveška 83 75 2,82
Poljska 37 31 9,95
Portugalska   34 2,58
Romunija 22 21 3,76
Rusija 17 16 18,71
Srbija in Črna Gora 32 28 2,23
Slovaška 49 38 1,69
Slovenija 58 56 0,88
Španija 37 33 11,98
Švedska 80 76 5,52
Švica   67 3,80
Turčija   14 8,76
Ukrajina 14 10 2,93
Velika Britanija   61 29,89
  Zemljevid držav s podatki o deležih uporabnikov interneta pokaže, da imajo največji delež uporabnikov države Srednje Evrope in Skandinavije, sem sodi tudi Slovenija s 56%. Zahodne države imajo nižje deleže z izjemo Velike Britanije in Islandije. Države vzhodne Evrope imajo nižje deleže, kot države zahodne Evrope.

Slika št.1: Evropske države in deleži uporabnikov interneta (vir: Fessel-GFK)   Slika št.2: Evropske države in število uporabnikov interneta (vir: Fessel-GFK)

Vir GfK
Datum 16.12.2005
Print