Naslov Blog - najmanj razširjena oblika spletnega komuniciranja

Po podatkih Statističnega urada RS za 1. četrtletje 2006 med uporabniki interneta v populaciji od16 do 74 let ostaja elektronska pošta najbolj priljubljena oblika on-line komuniciranja elektronska pošta. Elektronsko pošto  uporablja slabe tri četrtine rednih uporabnikov interneta (gre za posameznike, ki so že uporabljali internet, navedene storitve pa so uporabljali v zadnjih treh mesecih). Dobra tretjina uporabnikov svoja mnenja kreše v forumih, 28 % uporabnikov se vključuje v internetne klepetalnice, v spletne dnevnike oziroma bloge pa se jih vključuje le osem odstotkov.

Pričakujemo pa lahko, da se bo ta odstotek višal, saj postajajo blogi vse bolj poznani in celo razvpiti v nekaterih aferah. Tudi spletni časopisi in portali popularizirajo spletne dnevnike, tako da k njihovemu pisanju vabijo slovenske estradnike in druge znane osebnosti. Teh spletnih dejavnosti se v največji meri udeležujejo mladi od 10 do 34 let. 

Enak odstotek uporabnikov interneta kot uporablja elektronsko pošto uporablja internet za iskanje raznih informacij, precej pogosto je iskanje informacij o blagu in storitvah (74 % uporabnikov interneta). Naslednja najbolj pogosta dejavnost uporabnikov interneta je uporaba spletnih strani e-uprave, ki jo obišče kar polovica uporabnikov, na njej pa večinoma pridobivajo informacije.  

E-uprava je kar priljubljena med uporabniki interneta

Znano je, da e-uprava vse bolj širi svojo ponudbo. Dobra tretjina Slovencev v populaciji 16 do 74 let  je z uporabo interneta že nadomestila oziroma je pripravljena nadomestiti osebni stik z javno upravo. Še vedno pa je visok delež posameznikov, ki so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih (55 %) in ne uporabljajo storitev e-uprave.  Slednji kot razlog za neuporabo najpogosteje navajajo pomislek glede varovanja osebnih podatkov (41 %) in pogrešanje osebnega stika (36 %). Največji interes glede storitev e-uprave so posamezniki izrazili za podaljšanje prometnega dovoljenja, kar je portal e-uprave kasneje, in sicer v maju 2006, tudi omogočil.

Statistične informacije >> (pdf, 1,14 MB)

Vir podatkov: Statistični urad RS, jesen 2006

Vir SURS
Datum 08.01.2007
Print