Naslov Primerjava obiskanosti slovenskih spletnih strani po Mossu, RISu in Alexi

Zopet smo pripravili pregled obiskanosti spletnih strani na osnovi primerjave Mossovih jesenskih meritev, Risove raziskave obiskanosti in razvrstitve spletnih strani po Alexi. Tokrat smo poleg Alexine razvrstitve v svetovnem merilu vključili še Alexino razvrstitev najbolj obiskanih spletnih strani samo za Slovenijo. Tukaj gre za oceno obiskanosti glede na slovenske uporabnike Alexe.

V prvi razpredelnici vidimo, katere strani so v omenjenih treh raziskavah na prvih 15 mestih. Pri Mossu, ki upošteva le slovenske spletne strani je seveda na prvem mestu Najdi.si. Ris in Alexa imata na prvem mestu Google. Sicer pa je tudi po Alexi in Risu najbolj obiskana slovenska spletna stran Najdi.si, naslednji pa 24ur.com kot pri Mossu. Na tretjem mestu je po Mossu in Alexi Siol in nato Bolha, pri Risu pa ravno obratno. Pri Alexi si naprej sledijo Avtonet, GlasujZame in Rtvslo, pri Risu Tis, Matkurja in Avtonet, pri Mossu pa Avtonet, Delo in Tis. 

Preglednica 1: Primerjava prvih 15 mest glede na obiskanost spletnih strani po Alexi, Risu, Mossu

  Vrstni red Alexe za Slovenijo Ris Moss
1 Google.si Google Najdi.si
2 MSN.com Najdi.si 24ur.com
3 Google.com 24ur.com Siol.net
4 Najdi.si Microsoft Bolha.com
5 YouTube Yahoo.com Avto.net
6 Yahoo.com Bolha Delo
7 24ur.com Siol.net Tis
8 Windows Live Tis Matkurja
9 Siol.net Matkurja Večer
10 Bolha.com Avto.net GlasujZame
11 Avto.net Rtvslo.si Mladina.si
12 GlasujZame MSN.com Podnapisi.net
13 Myspace Mobitel Mobisux
14 Rtvslo.si Hotmail.com Kolosej
15 WikiPedia Email.si ObalaNet
                                       

V naslednji preglednici je predstavljena primerjava slovenskih in nekaj tujih spletni strani glede na obiskanost iz treh različnih virov: Moss, Ris in Alexa (v svetovnem in slovenskem merilu). Preglednica >>

Zadnja preglednica (spodaj) predstavlja še primerjavo z Alexa rangi iz prejšnjih let (2006, 2005, 2004), tako da lahko razberemo, kako so se po Alexini lestvici gibale slovenske spletne strani v obdobju treh let.

Primerjava Alexinih rangov med leti 2007 in 2004 pokaže, da je obiskanost v tem obdobju najbolj narasla spletni strani časopisa Delo, naslednji spletni strani sta Rtvslo.si in Mladina.si. Sledita Mobisux in za njim Večer. Torej v tem obdobju opažamo porast priljubljenosti spletnih časopisov oziroma informacijskih portalov. Tudi spletna stran Univerze v Mariboru je zabeležila znaten premik navzgor v tem obdobju. Največji upad pa so od leta 2004 do 2007 doživele spletne strani Planet, Matkurja in Volja.net.

Od leta 2006 do 2007 je priljubljenost med uporabniki interneta najbolj zrasla spletni strani GlasujZame, sledijo Napovednik.com, Večer in Mladina. V tem obdobju ni nobena od analiziranih strani padla na nižje Alexino mesto, vse so se povzpele. Pri Alexinih rangih je potrebno upoštevati vse metodološke omejitve (več o omejitvah >>). Opozoriti je treba še na to, da vrstni red za strani, ki so uvrščene nižje od 100.000. mesta, ni tako zanesljiv kot za strani nad to mejo.

Preglednica 2: Primerjava Alexinih rangov po letih

Spletna stran Alexa  2007 Alexa 2006 Alexa 2005 Alexa 2004
Najdi.si 2.737 5.446 3.435 4.112
Google.com 3      
24ur.com 3.947 13.311 16.677 24.525
Siol.net 4.170 10.163 5.346 5.250
Bolha.com 6.982 11.164 11.047 12.279
Yahoo.com 1      
RTV Slovenija 8.124 15.046 37.155 50.128
MSN.com 2      
Mobitel 50.578   53.811 54.141
Hotmail.com 2      
Avto.net 8.189 26.331 24.458 25.308
Email.si 11.247 34.717 12.980 15.282
Delo 20.746 32.247 55.668 88.14
Planet 77.789   45.339 47.451
tis.telekom.si 47.812      
Salomon.si 100.871   97.702 95.951
Matkurja 61.587 62.782 26.279 31.334
Večer 57.410 91.243 77.997 91.607
Simobil 88.843      
Glasujzame.com 10.985 45.322 22.838 44.237
                       

         

       

  

       

         

        

         

           

 
Datum 21.02.2007
Print