Naslov OECD: izmenjava datotek ima pozitivni vpliv
OECD je opravil raziskavo vpliva spletnega prenosa glasbe in njegovih vplivov na ekonomijo. Spletno posredovanje glasbe se je v zadnjih letih močno razvilo in s tem prisililo industrijo in vlade, da se temu prilagodijo.

Porast prodaje glasbe preko spleta vpliva na širok spekter udeležencev: izvajalce, potrošnike, glasbeno industrijo in proizvajalce sodobnih digitalnih naprav. Digitalna distribucija ima pozitivni vpliv kot poslovni model in kot novi socialni in kulturni fenomen. Glavni problem – internetno piratstvo – je mogoče zmanjšati z razvojem licenciranega izmenjevanja datotek in oblikovanja novih oblik distribucije.

Nekaj bistvenih ugotovitev: 

  • Okoli 1/3 uporabnikov interneta v državah članicah OECD je že dobilo datoteke preko peer-to-peer (P2P) omrežja. Število rednih uporabnikov P2P omrežij je oktobra 2004 doseglo 10 milijonov.
  • Izmenjava datotek je v osnovi inovativna in napredna tehnologija, vendar jo uporabniki uporabljajo za nelegalno izmenjavo datotek.
  • Težko je povezati 20 % padec prodaje glasbene industrije v letih med 1999 in 2003 z digitalnim piratstvom.
  • Leto 2004 je bilo prelomnica saj se je pojavilo več uradnih spletnih servisov za posredovanje glasbe.
  • Pri prodaji preko spleta neposredno največ zaslužijo glasbene založbe, medtem ko posredniki dobijo zelo majhen delež ali nič.
  • Prodaja preko spleta trenutno predstavlja le 1 do 2 % delež v skupni prodaji. Do leta 2008 je pričakovati, da bo ta delež dosegal 5 do 10 %.
  • Prodaja posameznih skladb je lahko prednost za potrošnike, vendar to lahko vključuje neke vrste »kulturni strošek« saj lahko pomembne a komercialno manj zanimive skladbe v prihodnje propadejo.
  Vir: OECD, 13.6.2005
Vir OECD
Datum 20.06.2005
Print