Naslov Forrester: vlaganja v IT do 2010 - ZDA
Forrester predvideva, da se bo v letu 2007 v Združenih državah Amerike, močno zmanjšala rast porabe sredstev za informacijsko tehnologijo (IT). Rast se bo s 7 % v letih 2005 in 2006 zmanjšala na 2 % v letu 2007.

Gonilo investiranja v IT so spremembe v ekonomski rasti in dovzetnost za predstavljanje in uvajanje novih tehnologij. Od leta 2001 je bilo vlaganje v IT sorazmerno z rastjo bruto družbenega proizvoda (BDP). Rast BDP v ZDA se bo v naslednjih 2 – 3 letih upočasnila. Pričakovati je, da se bo rast vlaganj v IT še bolj upočasnila, saj zmanjšanje vlaganj v opremo vodi k manjši porabi sredstev za storitve in osebje.

Predvideno gibanje investicij:

  • Do leta 2006 bodo cene in sposobnosti IT opreme postajale vedno bolj vabljive. Nove investicije v IT opremo se bodo prestavile v drugo polovico leta 2006 in v leto 2007. V letih 2009 – 2010 bo potrošnja narasla na 11 %.
  • Ker v prihodnje ni pričakovati pomembnejših novih programov, bo rast porabe za programsko opremo okoli 6 %.
  • Razvoj IT svetovalne dejavnosti in sistemske integracije, ki se je začel v letu 2005, bo do leta 2008 padel na 1 % rast, do let 2009 in 2010 pa bo zrasel na 13 %.
  • Prenos IT izven podjetja – outsourcing – bo dosegel točko nasičenja. Rast se bo v obdobju 2007 – 2009 zmanjšala na 6 %.
Naslednji val investicij v IT bodo vodili naslednji trendi:
  • digitalna poslovna arhitektura;
  • razširjeni internet;
  • napredna (inovativna) omrežja;
  • socialno računalništvo.
Vir: Forrester, 11.10.2005
Datum 12.10.2005
Print