Naslov OECD: uporaba računalnikov med šolarji
Raziskava, ki jo je opravil OECD, kaže, da so učenci, ki so redni uporabniki računalnikov, bolj uspešni pri ključnih šolskih predmetih, kot tisti, ki imajo omejene izkušnje in pomanjkanje samozavesti pri osnovni uporabi računalnikov. Raziskava »Are the students ready for technology-rich world?« je prva mednarodno primerljiva raziskava na področju učinkovitosti izobraževanja med 15 letniki.

Skoraj tri četrtine učencev v državah OECD uporablja računalnik doma večkrat tedensko. V šoli ga redno uporablja 44%. Razlike med posameznimi državami so velike.

Učenci, ki so redni uporabniki računalnikov in računalnik uporabljajo dlje časa, so bolj uspešni pri matematiki. Učenci, ki uporabljajo računalnik manj kot leto dni so se na testu odrezali podpovprečno, medtem ko so se tisti, ki uporabljajo računalnik več kot 5 let, odrezali nadpovprečno.

Nekaj ugotovitev raziskave:

  • Učenci uporabljajo doma računalnik za velik nabor različnih opravil in ne zgolj za igranje računalniških igric. 
  • Dekleta so manj samozavestna pri izvajanju nalog z računalnikom, predvsem pri visoko zahtevnih nalogah, kot so programiranje in multimedijske predstavitve. Dekleta računalnik uporabljajo manj pogostoe kot fantje.
  • V večini držav OECD imajo dekleta in fantje enake možnosti za dostop do računalnikov v šoli.

Več >> (pdf, 102 KB, en)

Vir: OECD, 24.1.2006

 
Vir OECD
Datum 01.02.2006
Print