Naslov OECD: Statistika širokopasovnih dostopov - 2. polovica 2005
OECD je objavil statistiko širokopasovnih dostopov v državah članicah za drugo polovico leta 2005. Rast števila širokopasovnih priključkov je bila 15%. Širokopasovni dostop do interneta ima 13,6 % prebivalcev.

Širokopasovni dostop do interneta je najbolj razširjen na Islandiji, Danskem, Nizozemskem in v Koreji. Tam ima več kot 25 % prebivalcev širokopasovni dostop do interneta. Vodilna je Islandija s 26,7 % razširjenostjo. Koreja je prišla do točke, ko obstoječi uporabniki širokopasovnega dostopa le tega zamenjujejo za še hitrejšega. Največjo rast deleža širokopasovnega dostopa so imele Islandija, Finska, Norveška, Nizozemska in Avstralija.

Prevladujoča oblika širokopasovnega dostopa je DSL – 62 %. Kabelski modem dosega 31 %, druge tehnologije pa 7%.

Slika: Delež naročnikov širokopasovnega dostopa med vsemi prebivalci - v % (vir: OECD)   Več podatkov >> (zip, 41 KB, en)

Vir: OECD, 12.4.2006.

Vir OECD
Datum 13.04.2006
Print