Naslov Podjetja se opremljajo z novimi tehnologijami

Internetnews poroča o večji porabi tehnologije v podjetjih, predvsem zaradi internetne telefonije.

Raziskavo je opravilo podjetje Telecommunications Industry Association (TIA), pokazalo pa se je, da podjetja vedno več sredstev porabijo za nova komunikacijska orodja in sredstva. Prav spojitev računalnika in telekomunikacij je predstavljala največji delež naložb, sledila je oprema za videokonference. Računalniška telekomunikacija naj bi v naslednjih letih beležila najmanj 6 odstotno letno rast.

Če bodo podjetja hotela biti konkurenčna, bodo v prihodnosti staro tehnologijo morala zamenjati z novimi, modernimi tehnologijami, kar bo seveda še pospešilo rast le-teh.

Vir: Internetnews, 30.6.2006

Datum 03.07.2006
Print