Naslov Manjša stopnja rasti nakupov IT opreme in storitev

V letu 2007 naj bi se v primerjavi z letoma 2005 in 2006 svetovni nakupi IT opreme in storitev zmanjšali za 3 %, ugotavlja Forrester Research.

Po dveh zaporednih letih 8 % rasti naj bi se IT nakupi v letu 2007 zmanjšali na 5 %. Glavni razlog za zmanjšanje rasti naj bi bil upad prodaje v ZDA. V letu 2007 naj bi se tudi rast nakupov, ki je v letu 2006 znašala 8 %, zmanjšala za 2 %.

Vir: Forrester Research, 5.12.2006

Datum 22.12.2006
Print