Naslov GSM/Wi-Fi naprave bodo močno vplivale na razvoj mobilnega trga

In-Stat je identificiral deset trendov, ki bodo v naslednjih petih letih močno vplivali na razvoj trga mobilnih naprav v Evropi. Močan vpliv bodo imele naprave GSM/Wi-Fi, saj bodo zahteve po prenosu podatkov vedno večje.

Omrežja bodo postajala vedno hitrejša, kar bo botrovalo k razvoju novih storitev, ki bodo povečano pasovno širino s pridom uporabljale. Spletna socialna omrežja se bodo začela širiti na mobilne telefone, na razvoj naprav pa bodo vplivale tudi video vsebine.

Vir: In-Stat, 4.10.2007

Datum 11.10.2007
Print