Naslov Angleščina je najbolj razširjen jezik na internetu

Svetovni splet poleg mnogih kultur sestavljajo tudi mnogi različni jeziki. Teh je kar nekaj, razlikujejo pa se po svoji veljavi in zastopanosti. Nekateri so na internetu bolj pomembni, drugi pa imajo postransko vlogo. Kot pričakovano, je na prvem mestu še vedno angleščina, ki za zdaj še ohranja primat svetovnega jezika.

V raziskavi, ki so jo opravili v podjetju Internet World Stats, ki zbira številčne podatke o internetu, so ugotovili, da je 366 milijonov uporabnikov interneta angleško govorečih. To je kar 31,2 % celotne internetne populacije. Slabih 18 % vseh angleško govorečih ljudi uporablja internet. Zadnji podatek je morda nekoliko presenetljivo nizek, kaže pa na to, da niso vse angleško govoreče države visoko razvite. Poleg ZDA, Kanade, Avstralije in Velike Britanije, ki imajo skupaj okoli 309 milijonov prebivalcev, je še veliko drugih angleško govorečih držav. Skupaj je na Zemlji več kot dve milijardi angleško govorečih ljudi. Večina od njih je manj razvita in posledično je njihova uporaba interneta manjša.

Na drugem mestu je kitajski jezik s 184 milijoni uporabnikov. Uporabniki tega jezika zavzemajo spoštljivih 15,7 % internetne populacije. Ker vemo, da se kitajski jezik govori praktično samo v tej državi, je jasno, da Kitajska postaja čedalje bolj pomemben člen tudi na svetovnem spletu. Na veliko širitev kitajskega zanimanja za internet opozarja tudi njihov spletni iskalnik Baidu, ki je na tretjem mestu med vsemi iskalniki ter prvo uvrščeni ne-angleški iskalnik. 13,6 % Kitajcev uporablja internet. Od leta 2000 do danes je ta jezik na internetu porasel za skoraj petkrat, kar je trikrat večja rast, kot jo je dosegel angleški jezik.

Na tretjem mestu med jeziki je španski, katerega uporablja slabih 9% internetne populacije. To je dobrih sto milijonov ljudi. Skoraj 23 % špansko govorečih prebivalcev Zemlje uporablja internet. Od leta 2000 do danes se ta jezik na spletu uporablja kar trikrat več.

Sledi mu japonski jezik. Ta se je uvrstil presenetljivo visoko. Uporablja ga 7,4 % uporabnikov interneta, kar je za majhno državo izjemen dosežek. Razlog je v tem, da Japonci zelo radi uporabljajo internet. Med vsemi jeziki namreč japonščina dosega največji odstotek uporabe interneta. Uporablja ga kar 83,3 % japonsko govorečih ljudi.

Sledita francoščina in nemščina s 5 %, kar znese skoraj 60 milijonov uporabnikov. Opozoriti velja na velike razlike med uporabo teh dveh jezikov. 61 % nemško govorečih ljudi uporablja internet, po drugi strani pa le 15 % francosko govorečih.

Sledijo manj zastopani jeziki kot so portugalščina (4 %), korejščina (2,9 %), italijanščina (2,7 %) ter arabščina (2,5 %).

Med vsemi jeziki se je na internetu v zadnjem času najhitreje širila arabščina. Od leta 2000 do danes se je uporaba tega jezika povečala za 940 %, torej za skoraj devet in pol krat. Sledi mu portugalščina, ki je prav tako zabeležila visoko povečanje: več kot petkratno. 

Skupaj najbolj razširjenih deset jezikov obsega 85 % vseh jezikov, ki so zastopani na internetu. Skoraj milijardo internetnih uporabnikov torej uporablja enega izmed deset najbolj razširjenih jezikov, ki so omenjeni zgoraj. Pri Internet World Stats ocenjujejo, da internet uporablja 1,173 milijarde ljudi. Glede na to, da je trenutno svetovna populacija ocenjena na 6,5 milijarde, lahko izračunamo, da internet uporablja 17,8 % vseh zemljanov.

Raziskava je pokazala, da obstajajo velike razlike v uporabi interneta glede na jezik.V prihodnosti bo zanimivo opazovati, ali bo Kitajska prehitela angleščino s svojim jezikom na internetu. Če bi se stopnje rasti ohranile, bi se to lahko zgodilo že v nekaj letih.

Podatki so bili osveženi 30. junija 2007, izmerile so jih različne agencije, ki se ukvarjajo z merjenjem tovrstnih podatkov. Zbralo in objavilo jih je podjetje Internet World Stats.   

Viri:

Datum 02.11.2007
Print

Raziskave - Borštnik Borut (1)