Naslov Comscore: v Evropi ima največji delež uporabnikov interneta Nizozemska

Populacija internetnih uporabnikov v Evropi je, po ugotovitvah comScore, septembra 2007 dosegla 226,7 milijona uporabnikov. Gre za različne uporabnike starosti nad 15 let.

Največjo rast je zabeležil ruski trg, kjer se je internetna populacija povečala za 23 % na 14,6 milijonov. Podobno rast je zabeležila tudi Španija, tam se je število povečalo na 14,5 milijonov, torej za 18 %. Irska je zabeležila 14 % rast, kar pomeni, da se je njena populacija povečala na 1,5 milijonov uporabnikov. V vseh primerih gre za število različnih uporabnikov. Več kot 10 % rast so zabeležile še Francija, Belgija, Švica in Danska.

V nadaljevanju raziskave je comScore podatke primerjal s populacijami držav. V preglednici je prikazan delež uporabnikov interneta glede na celotne populacije Evropskih držav (uporabniki nad 15 let).

Preglednica: Deleži uporabnikov interneta po posameznih državah, september 2007 (vir: Comscore)

Država

% populacije

 nad 15 let
Število ur na mesec

Število

obiskanih

strani na mesec

skupaj

37 24,3 2.609
Nizozemska 82 26,3 3.051
Švedska 73 30,1 3.844
Danska 72 20,2 2.827
Norveška 72 25,0 2.913
Finska 66 24,7 3.266
Švica 61 22,0 2.439
VB 60 33,0 3.252
Belgija 57 19,8 2.289
Avstrija 55 16,7 1.997
Francija 53 23,5 2.433
Nemčija 47 24,6 2.866
Irska 45 17,5 1.702
Portugalska 43 22,6 2.336
Španija 42 28,5 2.389
Italija 35 21,1 2.046
Rusija 12 13,7 1.742

Največji delež internetnih uporabnikov ima Nizozemska, in sicer kar 82 % glede na celotno populacijo. Na mesec na internetu preživijo 26,3 ure, povprečen obiskovalec pa v tem času obišče 3.051 strani. Nizozemski sledi Švedska s 73 %. Švedi si povprečno ogledajo največ strani, 3.844. Na Danskem ter Norveškem internet uporablja 72 % prebivalcev nad 15 let. Na Finskem je ta delež 66 %. Največ časa na internetu preživijo Angleži, in sicer kar 33 ur na mesec.

V celotni Evropi redno internet uporablja 37 % ljudi nad 15 let. Na mesec si v povprečju ogledajo 2.609 strani in na spletu (na mesec) preživijo več kot en dan (24,3 ure) . 

Podatki se nanašajo na 16 evropskih držav. Izključeni so obiskovalci, ki dostopajo prek javnih računalnikov ali mobilnih telefonov.

Vir: comScore, 7.11.2007.

Datum 10.12.2007
Print

Raziskave - comScore (38)