Naslov Število obiskovalcev spletnih trgovin narašča

ComScore ugotavlja o povečanju števila Evropejcev, ki so obiskali spletne trgovine.

Oktobra 2007 je po celotni Evropi spletne trgovine obiskalo 160,6 milijona uporabnikov interneta. To je kar 70 % vse internetne populacije v Evropi. V lanskem letu je bilo obiskovalcev spletnih trgovin 153,7 milijonov. Gre torej za 5 % povečanje glede na oktober 2006.

Preglednica: število vseh uporabnikov interneta v Evropi (v milijonih) in število obiskovalcev spletnih trgovin (v milijonih) oktobra v letih 2006 in 2007 (vir: comScore)

             Obdobje Sprememba v %
  Oktober 2006 Oktober 2007

Uporabniki interneta v Evropi

216,7 228,1 5

Uporabniki spletnih trgovin v Evropi

153,7 160,6  5
 

Visoko rast sta zabeležila britanski in francoski trg, ki sta dosegla 11 % rast. Nemški je zabeležil 1 % upad števila obiskovalcev.

Vir: comScore, 3.12.2007.

Datum 17.12.2007
Print

Raziskave - comScore (38)