Naslov Uporabniki računalnikov ne skrbijo dovolj za posodabljanje programske opreme

Dansko podjetje Secunia opozarja, da je velika večina računalnikov, ki so priključeni na internet, ogroženih zaradi pomanjkljivega posodabljanja programske opreme z zadnjimi, izboljšanimi različicami.

Le 5 % računalnikov, vključenih v raziskavo, ima naložene zadnje različice varnostnih posodobitev (decembra 2007). Delež se je glede na obdobje začetka raziskave celo zmanjšal.

Merjenje poteka s pomočjo programa PSI, ki je na voljo od decembra 2006. PSI pregleduje datoteke, ki jih namestimo na disk. V primeru, da najde programe, ki so varnostno vprašljivi nas na to opozori. Predlaga nam posodobitve, ki naš problem rešijo. Podatke nato pošlje Secunii, ki jih preuči.

Prvo poročilo iz maja 2007 kaže, da je bilo 28 % vse pregledane programske opreme brez zadnjih varnostnih posodobitev. Decembrska raziskava kaže, da je takih programov 20 %.

Glavni problem je v tem, da se uporabniki računalnikov niti ne zavedajo, da obstajajo nove varnostne posodobitve programske opreme, ki jo uporabljajo. Obstajajo nekatere svetle izjeme, ki na to opozarjajo, kot je na primer Firefox. Uporabniki bi morali po mnenju Secunie posodobitve nameščati vsaj enkrat mesečno. Dodaten problem povzročajo tudi namestitve novih različic programov. Nekateri programi namreč s pomnilnikov ne odstranijo prejšnjih verzij. Tako se lahko zgodi, da imate na računalniku nameščenih več verzij enakega programa, kar ni smiselno.

Vir: Internetnews, 10.1.2008.

Datum 18.01.2008
Print