Naslov Slovenija prva po penetraciji osebnih mobilnih telefonov v regiji Srednja in vzhodna Evropa

V skupini Gfk so opravili primerjavo podatkov v 11. državah regije CEE (Centralna in Vzhodna Evropa), želeli pa so primerjati predvsem podatke na področju dostopa do interneta gospodinjstev, penetracije mobilnih aparatov ter penetracije fiksne telefonije.

Stopnja penetracije interneta je najvišja v avstrijskih gospodinjstvih (64 %), Slovenija je na drugem mestu, stopnja penetracije znaša 58 %. Na tretjem mestu je Hrvaška (36 %). Rast penetracije je sicer opazna v celotni regiji, največjo rast pa je zabeležila Slovenija, kjer se je stopnja penetracije v dveh letih povečala za 21 %. Slovenija je na prvem mestu na področju penetracije osebnih mobilnih telefonov, stopnja znaša 97 %, na drugem mestu je Slovaška (83 %). V celotni regiji je moč zaslediti upad na področju penetracije fiksne telefonije, Slovenija dosega skoraj 85 % stopnjo penetracije.

Elektronska in mobilna komunikacija se v Sloveniji še naprej razvijata, posamezniki imajo do novih tehnologij pozitiven odnos, znajo pa tudi izkoristiti prednosti tehnologij.

Vir: Mitrović, Sonja. Napredna komunikacijska tehnologija je v Sloveniji dobrodošla. Gfk, januar 2008

Vir GfK
Datum 26.02.2008
Print