Naslov Večina Američanov ne bere političnih blogov

Večina Američanov ne bere političnih blogov, kaže raziskava Harris Interactive. Blogi sicer v času trenutne predsedniške kampanje veliko pozornosti namenjajo političnim temam.

Rezultati raziskave kažejo, da 22 % Američanov politične bloge bere redno, kar pomeni, da jih berejo nekajkrat ali večkrat na mesec. 56 % anketirancev ni nikoli bralo bloga s politično tematiko. 23 % jih je izjavilo, da tovrstne bloge berejo nekajkrat letno.

Kljub temu, da so klasični blogi bolj priljubljeni pri mlajših uporabnikih interneta, pri političnih blogih ni tako. Pri anketirancih starosti od 18 do 31 let je rednih bralcev le 19 %, pri starosti 32 do 43 let je ta delež 17 %. V starostni skupini od 44 do 62 let je delež bralcev političnih blogov 23 %, največji pa je pri starejših od 63 let (26 %).

Politične bloge bere 22 % republikancev, 20 % demokratov, pri neopredeljenih pa je ta delež 26 %.

Raziskava je potekala od 15. do 22. januarja 2008 prek spleta, v njej je sodelovalo 3.000 oseb.

Vir: Wulfhorst, Ellen. Pool: Most Americans do not read political blogs. Reuters, 10.3.2008.

Datum 25.03.2008
Print